Control project- en risicomanagement Challenge

Control activiteiten worden vaak uitgevoerd als éénmalig project en daarom schort het vaak aan kennisopbouw. Met een programmatische of projectmatige aanpak wordt een grotere mate van efficiëntie bereikt en kan de aandacht worden gericht op de relatie tussen bedrijfsvoering en control praktijk. Daarmee ligt sturing op ratio’s zoals liquiditeit en solvabiliteiten en bewaking van contracten en aansprakelijkheden binnen bereik.

Wat betekent dat voor de controller?

Deze heeft kennis nodig van projectmatig werken, risico management en besliskunde (“decision science”). De Prince 2 methodiek wordt gebruikt om de afzonderlijke stappen binnen de control praktijk vorm te geven. Deze methodiek wordt breed toegepast en is bij uitstek geschikt voor het vormgeven van de investeringsprojecten en de control praktijk.

De Challenge staat stil bij de afzonderlijke fasen en het herkennen van risico’s daarin. Enkele tekenen van een slechter geleid en dus risicovoller project of programma zijn :

 • een onjuiste business case, ontbrekende sensitivity analyse (wat gebeurt met de business case als de omstandigheden en aannamen veranderen?) ;
 • het ontbreken van executive support en sponsorship ;
 • ontbreken van acceptatiecriteria voor de verschillende fasen van het project ;
 • niet onderkende of onacceptabele risico’s en ontbrekend risico management ;
 • verkeerde aannames ;
 • te gunstig voorgestelde baten ;
 • ontbrekende of mankerende change contol methoden ;
 • ontbrekende quality control ;
 • te positieve feed-back van de project- leiders en managers en daarom een niet goed geïnformeerde stuurgroep ;
 • het ontbreken van terugvalscenario’s.

Enter de controller. Risico management in programma’s en projecten kan in de praktijk nog wel eens een papieren tijger zijn die veel mensen bezig houdt maar weinig bijdraagt aan het onder controle houden van negatieve gevolgen.

Wat dan wel?

De kunst is niet zoveel mogelijk risico’s te onderkennen maar :

 • scenario’s te bedenken met negatieve impact op het gebied van reputatie, operatie, financiën en strategie ;
 • deze te herleiden tot deliverables in de diverse deelprojecten ;
 • deze te kwantificeren en categoriseren ;
 • en daar goed risicomanagement op te plegen.

Hoe?

Onze Challenge van één of twee dagen met terugkomdagdeel is praktisch van karakter en behandelt sociaal-psychologische factoren van risicoperceptie en tolerantie en koppelt deze aan praktijksituaties en praktijkgericht rollenspel. Daarna wordt integraal behandeld een verkorte Prince 2 projectaanpak waarbinnen risico management plaatsvindt. Daarnaast wordt tijd besteed aan eenvoudig implementeerbaar risicomanagement systeem.

Bent u nieuwsgierig hoe de control project- en risicomanagement challenge u verder kan helpen ? Vul het contactformulier in of bel 06 1156 3608 voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.

AOF&C_logo_v2S