Verandertraject – ambitie en competentie werken samen

De noodzaak voor verandering is er als de manier waarop u nu uw zaken doet niet tot de gewenste resultaten leidt, uw interne organisatie niet optimaal benut wordt en mogelijk zelfs uw groei belemmerd wordt omdat niet aan de wensen van zakenpartners en klanten wordt voldaan. Verandering is dus niet vrijblijvend : niet veranderen kan een organisatie fataal zijn.

Veranderen?

Echte verandering doorbreekt koninkrijkjes en brengt persoonlijke en zakelijke belangen bijeen in heldere doelstellingen. De adder onder het verandergras is dat het opstellen van doelstellingen relatief eenvoudig is maar het nakomen beslist niet. Waarom niet? Uit ervaring blijkt dat verandering wordt gedreven door ambities of een noodzaak maar wordt gedragen door een aanpak gericht op het signaleren en bijbrengen van de noodzakelijke competenties. Dat laatste ontbreekt overigens veelal omdat de meeste managers vinden dat “als we het willen we het gewoon moeten doen!”. Een voorbeeld van hoe het spannen van het paard achter de wagen tot nare situaties kan leiden is dat van de Frieslandbank waar de slogan “Jort, willen is kunnen” er toe leidde dat u binnen de korste keren bij de Rabobank bankierde.

Immers, iets louter willen maakt het gewilde niet per sé wenselijk. Omgekeerd is het zo dat louter het kunnen van iets niet maakt dat dat gewild is.

Veranderen!

De basis van ons verandertraject is dat we willen en kunnen met elkaar in verbinding brengen, dwz. we niet slechts “vinden” dat iets moet maar ook de tijd nemen om het te leren en te doorleven. Het veranderproces beslaat ongeveer 8 sessies waarbij de voortgang in handen is van z.g. leiders in uw bedrijf. Deze leiders krijgen de beschikking over instrumenten waarmee de verandering geboekt en bewaakt wordt. Het resultaat is gedragen en bestendige verandering.

Wilt u weten hoe verandering uw organisatie los kan trekken? Vul het contactformulier in of bel 06 1156 3608 voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.

AOM&S_logo_v2S