Marketing en Sales coaching, bouwen aan effectiviteit

De effectiviteit van uw onderneming is voor een groot gedeelte afhankelijk van uw salesorganisatie. Het salesvak is een belangrijke en veeleisende functie. Zo veeleisend dat daarvoor specifieke persoonlijke eigenschappen en vaardigheden nodig zijn. Inzicht in de eigen en zakelijke doelstellingen, het eigen gedrag en dat van anderen, de wil tot veranderen en het aanpakken van blokkades leiden tot persoonlijke groei, plezier in het werk en consistente resultaten.

Coaching – persoonsgericht

Coaching biedt een omgeving waarin de persoonlijke en professionele ontwikkeling aansluiting vindt bij de behoeften van de organisatie. Wanneer persoonlijke doelstellingen niet duidelijk zijn wordt tijd besteed aan het opstellen ervan in aansluiting op de professionele en zakelijke doelstellingen. De coachee leert de resultaten van zijn gedrag te analyseren en krijgt inzicht in de resultaten en beperkingen daarvan. Na enige tijd onstaat een betere afstemming van het gedrag op de persoonlijke en zakelijke doelstellingen met als gevolg betere resultaten. De sessies hebben een vertrouwlijk karakter waarbij de nadruk ligt op ontwikkeling binnen de functie.

Coaching – resultaatgericht en analytisch

Coaching benut de dagelijkse taken en ervaringen als veilige proeftuin waarin het eigen functioneren aan de hand van (sales) processen en relaties worden geanalyseerd. Waar mogelijk en wenselijk worden akties en interventies bepaald. Als sales registratie- en analyse tools in gebruik zijn wordt daarbij aangesloten. De coach is relatiegericht en hecht grote waarde aan het op orde hebben van de DMU en het weten hoe de hazen lopen, dwz. inzicht in het sales proces. Met een economische bril worden situaties, bv. channel-conflicten, sales cycles, lead campagnes enz. eerst degelijk geanalyseerd alvorens tot handelen wordt gegaan.

Coaching – van doelstellingen.

Vaak bezit een sales manager of team leader een goed beeld van de sterke eigenschappen en knelpunten van coachee. De resultaten van de coaching kunnen in overleg met de coachee worden gebruikt als ondersteuning bij beoordelingen, b.v. in de vorm van 360° feedback.

Werkwijze en frequentie

Gedurende de eerste paar sessies wordt besproken welke (gedrags) veranderingen en verbeteringen gewenst zijn en wordt de coachee gevraagd het nieuwe (gedrag) in de praktijk te testen. Om de effecten snel en goed te evalueren is bij aanvang ten minste een tweewekelijkse contactfrequentie van minimaal 3 uur benodigd. Later kan worden volstaan met maandelijks 4 uur.

Bent u nieuwsgierig hoe we u met coaching verder kunnen verder helpen? Vul het contactformulier in of bel 06 1156 3608 voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.

AOM&S_logo_v2S